ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - Ανακοίνωση Ρύθμισης Οφειλών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                              

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Εσόδων-Ταμείου

 

           Σας γνωρίζουμε ότι οι οφειλέτες του Δήμου μας, έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, τις οποίες θα καταβάλλουν σε δόσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 τεύχος Α΄ 14/04/2014).

          Τελευταία ημέρα κατάθεσης αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση, ορίζεται η 14η Αυγούστου 2014.

          Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, να προσέλθουν στην υπηρεσία Εσόδων- Ταμείου, Δημαρχείο Ξάνθης (Κεντρική Πλατεία, Τηλ: 25413 50825 – 25413 50827 – 25413 50811).