Πρόσκληση προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ    ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.- 26030 -                                             Κιμμέρια 14-05-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο  κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την παρούσα Πρόσκληση τους  κ. κ.  Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, σε  Τακτική  Συνεδρίαση  την  20-05-2014  ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:30 για την εξέταση των  παρακάτω θεμάτων  :

 

1.   Εισήγηση για επιβολή δικαιώματος αυθαίρετης βοσκής ζώων.

2.  Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Κιμμερίων

 

Μπαντάκ Μπεσήμ