Εντολή δημοσίευσης ανακοίνωσης σχετικά με την έναρξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Παρακολούθησης Εκλογικών Δαπανών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ξάνθη,  25-4-2014

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                     

Τμήμα Αστικής Κατάστασης

Γραφείο Εκλογών

Πληροφορίες: Ελένη Λάππα

Τηλέφωνο: 25413 50830

Ταχ. Δ/νση: Μαυρομιχάλη 6

τ.κ.:67100

 

                                                                          Προς

                                                                          Το  Δημοτικό Ραδιόφωνο  Ξάνθης            

  ΘΕΜΑ: "Εντολή δημοσίευσης ανακοίνωσης σχετικά με την έναρξη Διαδικτυακής  Εφαρμογής Παρακολούθησης Εκλογικών Δαπανών"

 Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε μέσω του Δημοτικού Ραδιοφώνου τα εξής:

     Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενος υποψήφιους των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 (σύμφωνα με την αρ. 9 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και ειδικότερα όσων αναφέρονται στις παραγράφους 5.3. και 5.4 αυτής) ότι η ιστοσελίδα για την καταχώρηση των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων για τις επερχόμενες Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές έχει ξεκινήσει και λειτουργεί κανονικά. 

   Η διαδικασία εγγραφής είναι απλούστατη και περιγράφεται στην ιστοσελίδα της ‘’Διαφάνειας, η οποία είναι προσβάσιμη από σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπου του ΥΠ.ΕΣ www.ypes.gr/el/Elections/ και www.ekloges.ypes.gr/.

   Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εγγραφών είναι το αργότερο μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών (παρ. 5.3. εγκύκλιος αρ. 9 δημοσιοποίηση εσόδων – δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ). 

   Περισσότερες πληροφορίες από τα σχετικά έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ θα βρείτε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ξάνθης στην Κεντρική Πλατεία Ξάνθης.

 

Ο Δήμαρχος                                

 

Μιχαήλ Στυλιανίδης