Πρόσκληση Τοπικού Συμβουλίου Κιμμερίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ    ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.- 17222 -                                             Κιμμέρια 27-03-2014

 

 

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Ο  κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την παρούσα Πρόσκληση τους  κ. κ.  Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, σε  Τακτική  Συνεδρίαση  την  02-04-2014  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:30 για την εξέταση του  παρακάτω θέματος:

1.      Συντήρηση-Καθαρισμός  αρδευτικών  τσιμενταυλάκων.

 

 

                                          

                               Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

                                                  Κιμμερίων

 

                                              Μπαντάκ Μπεσήμ