ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής προμηθειών Δήμου Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Ξάνθη , 21/3/2014

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                               Αριθ. Πρωτ. : 16361

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/νση Οικ/κώνΥπηρεσιών

Πληροφ.: Αργύριος Ζολώτας

Ταχ. : Πλ. Δημοκρατίας

          67100  Ξάνθη

Τηλ.: 2541350826

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου Ξάνθης , μετά την ακύρωση της 23/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

 

Γνωστοποιούμε ότι η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης , την Πέμπτη 27/3/2014 και ώρα 12.00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας , θα διεξάγει κλήρωση , μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου , που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις , για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές παραλαβής προμηθειών Δήμου Ξάνθης για τις εξής προμήθειες :

 1. Προμήθεια φρέσκου γάλακτος
 2. Προμήθεια απορρυπαντικών κα συναφών ειδών καθαριότητας
 3. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
 4. Προμήθεια διαφόρων φαρμάκων
 5. Προμήθεια εξοπλισμού των μονάδων Ειδικής Αγωγής (Ειδικά Σχολεία).
 6. Δημιουργία Κέντρου Εφαρμογής και Προβολής Ενεργειακών Συστημάτων Ε.Ε. κ΄ ΑΠΕ.
 7. Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης- κίνησης και λιπαντικών  έτους 2014. 
 8. Προμήθεια Αναλώσιμων Η/Υ .
 9. Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων.
 10. Προμήθεια Ξυλείας.
 11. Προμήθεια Ειδών Υγιεινής και Υδραυλικών Υλικών.
 12. Προμήθεια Χρωμάτων.
 13. Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Έτοιμου Σκυροδέματος .
 14. Προμήθεια γραφικών , χαρτικών και βιβλίων
 15. Προμήθεια τροφής πουλιών-πουλερικών.
 16. Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές (αφορά την συντήρηση των Δημ. Κτιρίων, πάρκων, παιδικών χαρών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων ).
 17. Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής οδών  ( αφορά προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος)
 18. Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικών Κτιρίων (ανταλλακτικά – αναλώσιμα).
 19. Προμήθεια περιφερειακών και αναλώσιμων Η/Υ, που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση , επισκευή και αναβάθμιση τους.
 20. Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων των φωτοτυπικών μηχανημάτων όλων των υπηρεσιών που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση και επισκευή τους.
 21. Προμήθεια φωτοτυπιών (σχεδίων), βιβλιοδεσία, σπιράλ.
 22. Προμήθεια φυτοφαρμάκων –λιπασμάτων , σπόρων και λοιπών ειδών γεωπονίας.
 23. Προμήθεια υαλοπινάκων .
 24. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών και λοιπών μηχανημάτων κηπουρικής.
 25. Προμήθεια κλειδαριών, κλειδιών, πλακετών, χαράξεις πινακίδων , αναμνηστικών.
 26. Προμήθεια καρτών μνήμης, σλάϊτς, φωτογραφίες και λοιπά είδη φωτογραφείου.
 27. Προμήθεια ειδών επιπλοποιίας- ξυλουργείου και λοιπών παρεμφερών ειδών .
 28. Προμήθεια σημαιών , λαβάρων , θυρεών και λοιπών παρεμφερών ειδών. 
 29. Προμήθεια Σφραγίδων .
 30. Προμήθεια καυσόξυλων για τις θερμάστρες των συνεργείων του Δήμου και των τουριστικών καταλυμάτων (Δασικό Χωριό Δημ. Ενότητας  Σταυρούπολης).
 31. Προμήθεια διάφορων εντύπων των υπηρεσιών του δήμου.
 32. Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων .
 33. Προμήθεια ανακλίντρων.
 34. Προμήθεια διάφορων υλικών ύδρευσης νερού για τη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης.
 35. Προμήθεια πυροσβεστήρων για το Νέο Δημαρχείο
 36. Προμήθεια διαφόρων κερασμάτων για την  πραγματοποίηση  των εορταστικών εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου στη Δημ. Ενότητα Σταυρούπολης και τις Δημ. Κοινότητες Ευμοίρου και Κιμμερίων.

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών  

Αργύριος Ζολώτας