Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του δήμου Ξάνθης

Η «Απασχόληση Δήμου Ξάνθης» ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης της πράξης: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών του δήμου Ξάνθης», η οποία εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και η ενδυνάμωση των 80 ωφελούμενων που κατοικούν στο δήμο Ξάνθης και πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 31/12/2014 και οι δράσεις που θα υλοποιηθούν έως τότε περιλαμβάνουν δράσεις μελέτης, καταγραφής, κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών του δήμου Ξάνθης», η οποία έχει ως στόχο την εργασιακή ένταξη ανέργων με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

οι ενδιαφερόμενοι (μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Ξάνθης), που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι, απόφοιτοι γυμνασίου, λυκείου, ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Νέοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων στους τομείς πολιτισμού και τουρισμού
  • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που επιθυμούν να κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων στους τομείς πολιτισμού και τουρισμού (με ατομικό πραγματικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες έως 3.000 €, το δε πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημα από λοιπές πηγές έως 9.000 € για το οικονομικό έτος 2013).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου στους σταθμούς ενημέρωσης του προγράμματος που βρίσκονται:

  1. ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ, Χατζησταύρου 11, τηλ 25410 84831
  2. Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ξάνθης, Ανθ. Γεωργίου Μιλτιάδου, τηλ. 25410 22776
  3. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ξάνθης, Μ. Ρέματος 18, τηλ. 25410 29722
  4. Δημαρχείο Σταυρούπολης, τηλ. 25423 50115
  5. Δήμος Ξάνθης, υπηρεσία Πρωτοκόλλου, τηλ. 25413 50806

 

Κατεβάστε την αίτηση