Δελτίου Τύπου - ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΞΑΝΘΗ  13/02/2014

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                           

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                                             

                                                                                                                    

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ


  Ο Δήμος Ξάνθης και το τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, στην προσπάθεια του για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης, για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, για να ελευθερώσει δυσεύρετες θέσεις παρκινγκ και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων, παρακαλεί τους δημότες που έχουν στην κατοχή τους επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο έως 3,5 τόνους που βρίσκεται στο τέλους του κύκλου ζωής ή που έχουν αντιληφθεί στην περιοχή τους κάποιο εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο επικίνδυνο για την δημόσια υγεία και ασφάλεια, να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο της υπηρεσίας 25410 70562 και 25410 68003 προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες νόμιμες ενέργειες με σκοπό την απόσυρση και την μεταφορά του σε οργανωμένο σύστημα ανακύκλωσης.


Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις (Π.Δ. 116/5-3-2004):

α) Να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες

β) Να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.

γ) Να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του.

δ) Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.

Μετά τον εντοπισμό του εγκαταλειμμένου οχήματος, επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο σε εμφανές σημείο του, προς ειδοποίηση του κατόχου του, ώστε αυτός να το απομακρύνει σε διάστημα 45 ημερών.

Αν τα οχήματα φέρουν πινακίδες, αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω των  Κρατικών Υπηρεσιών, επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο για την απομάκρυνση του οχήματος και αποστέλλεται σχετική επιστολή στον ιδιοκτήτη.

Μετά την παρέλευση 45 ημερών και εφόσον έχει λάβει απάντηση από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής υποχρεούται να το περισυλλέξει και να το μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της εταιρίας που έχει ορισθεί από τον Δήμο Ξάνθης, ως σύστημα διαχείρισης εγκαταλειμμένων οχημάτων. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του, καταβάλλοντας τα έξοδα για τη μεταφορά στην εταιρεία, τα οποία ανέρχονται στα πενήντα (50) ευρώ.

Εάν το όχημα δεν διεκδικηθεί από κανένα, μεταφέρεται την ενδέκατη (11) ημερολογιακή ημέρα στο χώρο επεξεργασίας της εταιρείας προς καταστροφή. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται από την εταιρεία στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών.

Η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να προβεί στην παραπάνω διαδικασία μόνο μετά από υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης για τα εγκαταλειμμένα οχήματα. Επίσης, η εταιρεία έχει υποχρέωση να εκδίδει Πιστοποιητικό Παραλαβής για κάθε όχημα που παρέλαβε μετά την μεταφορά του και Πιστοποιητικό Καταστροφής κατά την ενδέκατη (11) ημερολογιακή ημέρα.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ