Πρόσκληση Τοπικού Συμβουλίου Κιμμερίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.-7536-                                                     Κιμμέρια 06-02-2014

 

                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

      Ο  κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την παρούσα Πρόσκληση τους  κ. κ.  Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, σε Τακτική  Συνεδρίαση  την  11-02-2014  ημέρα   Τρίτη και ώρα 19:30 για την εξέταση των  παρακάτω θεμάτων  :

1. Προέγκρισης άδειας ίδρυσης  καταστήματος ΚΟSMOPLUS  Α.Ε.

2. Πρόταση για έγκριση δαπάνης για εκδηλώσεις εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου 2014  .

 

                                          

                               Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

                                                   Κιμμερίων

                                              Μπαντάκ Μπεσήμ