Πρόσκληση προς τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Εύμοιρο 20 Ιανουαρίου 2014

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

Αριθμ.Πρωτ. 3227

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 24 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και  να  ληφθούν οι  σχετικές αποφάσεις.

 

1ο ΘΕΜΑ:  Αίτηση πολιτιστικού συλλόγου γυναικών Ν. Μορσίνης, για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου.

2ο ΘΕΜΑ:  Πρόταση έγκρισης δαπάνης, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

3ο ΘΕΜΑ:  Διάθεση βοσκήσιμων εκτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας, για το έτος 2014.

 

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ