ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                         
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ     
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας – Ξάνθη
Πληροφορίες: Δ. Βασιλούδη
Τηλέφωνο: 2541 3 50828

Ξάνθη, 28 Νοεμβρίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κατόχους Επαγγελματικών Αδειών Πωλητών Λαϊκής Αγοράς ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης εξέδωσε την με αριθ. πρωτ. Γ/ΟΙΚ/3019/13-11-2018 προκήρυξη για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές Ιάσμου και Σώστη, του Δήμου Ιάσμου. Η προκήρυξη απευθύνεται σε Επαγγελματίες Πωλητές Λαϊκών Αγορών που είναι κάτοχοι αδείας, η οποία έχει εκδοθεί από Δήμο  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δραστηριοποιούνται για λιγότερες  από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, στην Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, Φιλίππου 82, Τ.Κ. 69132 Κομοτηνή, από 14-11-2018 μέχρι 13-12-2018 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (πληροφορίες: τηλ. 25313-54205, υπεύθυνος υπάλληλος κ. Σοφοκλής Γεμενετζής).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΟΔ. ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ