Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) από 1η Νοεμβρίου 2018 θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τροποποιείται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την υπ‘ αριθ. Δ13/οικ./33475/1935/15-06-2018 (ΦΕΚ Β’ 2281) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», για τις αιτήσεις που είναι εγκεκριμένες την 1η Νοεμβρίου, το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης παραμένει σταθερό μέχρι τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών και τα πεδία που αφορούν στα εισοδήματα, την περιουσία ή τη σύνθεση του νοικοκυριού δεν τροποποιούνται.

Μετά την πάροδο του εξαμήνου οι δικαιούχοι υποβάλλουν νέα αίτηση, καθώς στη λήξη του εξαμήνου η αίτηση θα ανακληθεί.

Συνεπώς, όσοι δικαιούχοι υπέβαλαν αίτηση ή έχουν κάνει την τελευταία τροποποίηση της αίτησης έως την 31/05/2018, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση εντός του Νοεμβρίου 2018. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται ο μήνας κατά τον οποίο οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση με βάση τη συμπλήρωση εξαμήνου.

 

Μήνας έγκρισης ή τελευταίας τροποποίησης

Μήνας υποβολής νέας αίτησης

Ιούνιος  2018

Δεκέμβριος 2018

Ιούλιος 2018

Ιανουάριος 2019

Αύγουστος 2018

Φεβρουάριος 2019

Σεπτέμβριος 2018

Μάρτιος 2019  

Οκτώβριος 2018

Απρίλιος 2019

Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ www.keaprogram.gr καθώς και στα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Ξάνθης και στην Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Ξάνθης.


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.