ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ξάνθη, 01 Νοεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ     
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Κρασούλης Ηλίας
Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα
 ΤΚ 67132 - Ξάνθη
Τηλ.: 25410 28398
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Σας γνωρίζουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 του Δήμου Ξάνθης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ξάνθης, αρχίζει την Πέμπτη 02 Νοεμβρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017.
 
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
 
 

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη