Οδηγίες προστασίας για ασφαλή θέρμανση και ασφαλή Χριστούγεννα

asfali thermansi

Την τελευταία πενταετία, σημειώνεται τους μήνες των εορτών μια σημαντική αύξηση των αστικών πυρκαγιών σε καταλύματα, λόγω της εκδήλωσης περιστατικών από τη χρήση θερμαντικών σωμάτων και τζακιών.
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν δύο ψηφιακές αφίσες και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με σχετικές οδηγίες προστασίας και συμβουλές ορθής χρήσης διάφορων θερμαντικών μέσων και εορταστικού εξοπλισμού, για την καλύτερη προετοιμασία όλων και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων ατόμων, ενόψει μάλιστα και της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.