Μερική Κύρωσης Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αρ. 741/24.01.2020 απόφαση συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ για τη «Μερική Κύρωσης Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, (60 συνολικά), της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).» (ΦΕΚ 74/Δ/2020). Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχουν ισχύ οι διατάξεις του αρ. 20 παρ. 4, 5 & 6 του ν. 3889/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περισσότερα