Αξιολόγηση Κέντρων Υγείας 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης

Η 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης σάς ενημερώνει πως: στο πλαίσιο  του έργου SMiLe, έχει θέσει σε  λειτουργία εφαρμογή για την αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητάς της, στον σύνδεσμο :

(www.smile-interreg.eu)  -> ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ -> Αξιολόγηση Κέντρων Υγείας

Η εφαρμογή διαθέτει μια «γρήγορη», με ένα κλίκ αξιολόγηση , ιδιαίτερα απλή και γρήγορη για το χρήση, καθώς και ένα πιο εκτεταμένο ερωτηματολόγιο για αναλυτικότερη αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών των Κέντρων Υγείας . 

Για την χρήση δεν  απαιτείται εγγραφή , (δεν καταχωρείται κανένα στοιχείο του πολίτη που αξιολογεί) .

Οι δύο εφαρμογές λειτουργούν ανεξάρτητα (μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μια ή η άλλη ή και οι δύο από τον ίδιο χρήστη) και δεν υπάρχει περιορισμός στα Κέντρα Υγείας που θα αξιολογηθούν .

Η άποψη των πολιτών που χρησιμοποιούν τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι πολύτιμη αφού αποτυπώνει  την εικόνα που αποκομίζουν οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας για τις υπηρεσίες  που λαμβάνουν και βοηθάει πολλαπλώς στον περαιτέρω σχεδιασμό των πολιτικών υγείας.  

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα : 2313327895 ή 2313327876 ή 2313327832.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

Διοικητής

της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης