8/6/12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Ξάνθη 07 Ιουνίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                           Αριθμ. Πρωτ. 34956

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Μαυρομιχάλη 6   

Πληροφορίες: Κακίση Μαρία

Τηλέφωνο: 2541 3 50805

Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

κ.κ.   1) Βασιλούδη Ηλία                    2) Καλογερή Κρίτωνα

         3) Δρεμσίζη Ιωάννη                   4) Πούλιο Χρίστο

         5) Κυριακίδη Αλέξανδρο           6) Παπασταματίου Γεώργιο

         7) Τσεγγελίδη Ιωάννη                8) Μπεκτές Σαμπρή

 

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 13 Ιουνίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση και κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια χρωμάτων 2012» 

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση και κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια ξυλείας έτους 2012»        

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση και κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2012»

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Αστικού ΚΤΕΛ Ξάνθης που αφορά το τέλος διαφήμισης (εισηγητής Πανταζόγλου Αθανασία)

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση των αριθ. 04 & 05 καταστημάτων στο κέντρο χονδρεμπορίου (εισηγητής Πανταζόγλου Αθανασία)

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση δαπανών (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – Προσθήκη ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α.» (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή 7ου Δημοτικού σχολείου» (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Εκδίκαση ένστασης κατά του Πρακτικού ΙΙ ττης Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη – Έρευνα για τη δημιουργία πρότυπων λυόμενων κατασκευών για τους εκθέτες του παζαριού (Λαϊκή Αγορά)» (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

 

ΘΕΜΑ 10ο:         Υποκατάσταση μέλους της αναδόχου Κ/Ξ του έργου: «Διαμόρφωση τμήματος της οδού Μ. Καραολή» (εισηγητής Μανά Αικατερίνη)

 

ΘΕΜΑ 11ο:         Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2012, που αφορούν δαπάνες στο χώρο της λαϊκής αγοράς (παζάρι) και καθαρισμό κτιρίων της πρώην υπερνομαρχίας και του πρώην καπνικού σταθμού. (εισηγητής Σπανού Μαρία)   

 

ΘΕΜΑ 12ο:         Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2012, που αφορούν με διαγωνισμό συντηρήσεις – επισκευές μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης και προμήθεια τηλεφ. Κέντρου και τηλεφ. Δικτύου και data στο κτίριο του πρώην καπνικού σταθμού (εισηγητής Σπανού Μαρία)

 

ΘΕΜΑ 13ο:         Έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση & επισκευή αυτ/των – οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Πεπονίδης Κυριάκος)

 

ΘΕΜΑ 14ο:         Καθορισμός όρων της διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγητής Πεπονίδης Κυριάκος)

 

ΘΕΜΑ 15ο:         Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Στεφανόπουλου Κυριάκου, κλάδου ΠΕ, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Β’ για το έτος 2012 (εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχάλης)    

ΘΕΜΑ 16ο:         Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Παπαδόπουλου Νικολάου, κλάδου ΔΕ 28, με βαθμό ΣΤ΄ για το έτος 2012 (εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχάλης)

 

ΘΕΜΑ 17ο:         Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Παπαδόπουλου Νικολάου, κλάδου ΔΕ 28, με βαθμό ΣΤ΄ για το έτος 2012 (εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχάλης)

 

ΘΕΜΑ 18ο:         Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 29/6/2012

 

ΘΕΜΑ 19ο:         Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 28-1-2013 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Χατζηλιάδου Ελένη)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ