7/9/12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ξάνθη  6  Σεπτεμβρίου  2012

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ.  51476

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Μαυρομιχάλη 6           

Πληροφορίες: Κακίση Μαρία

Τηλέφωνο: 2541 3 50805

Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

κ.κ.      1) Βασιλούδη Ηλία                                     2) Καλογερή Κρίτωνα

             3) Δρεμσίζη Ιωάννη                                   4) Πούλιο Χρίστο

             5) Κυριακίδη Αλέξανδρο                            6) Παπασταματίου Γεώργιο

             7) Τσεγγελίδη Ιωάννη                                8) Μπεκτές Σαμπρή

 

Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 10 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)

 

ΘΕΜΑ 1ο:      Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο: «Ασφάλιση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 2ο :     Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή έργων εντός στρατοπέδου «Στεφανίδη» για την επέκταση της οδού Σάρδεων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 3ο:      Έγκριση δαπανών (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 4ο:      Εξουσιοδότηση για άσκηση έφεση κατά της με αριθμό 85/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης – Ειδική Διαδικασία εκτός πινακίου (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

ΘΕΜΑ 5ο:      Εξουσιοδότηση για επίδοση εξώδικης όχλησης καταγγελίας της μίσθωσης και κατάθεσης αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου. (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

ΘΕΜΑ 6ο:      Λήψη απόφασης για μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 266/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ξάνθης. (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

 

 

 

                         

                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ