6/9/12 Πρόσκληση προς τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Εύμοιρο 4 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ                        Αριθμ.Πρωτ. 50796

                                                                                                                                                          

 

                                        Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

 

 

      ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

 

 

   Σας παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 10

Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για να συζητηθούν τα παρακάτω

θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

 

1ο ΘΕΜΑ: Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού

ενδιαφέροντος, στον οικισμό Ευμοίρου.

2ο ΘΕΜΑ:  Πρόταση  για  την  έγκριση  δαπάνης  των  εκδηλώσεων  της Εθνικής

Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

                  

                                          Ο Πρόεδρος Συμβουλίου

                                    Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

 

                                        ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ