3/7/12 Πρόσκληση πρός τους κ. κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την παρούσα Πρόσκληση τους κ. κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων σε Τακτική Συνεδρίαση την 09-07-2012 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 19:00 για την εξέταση του παρακάτω θέματος:

 

1. ¨ Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής¨.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Κιμμερίων

 

Μπαντάκ Μπεσήμ