30/12/10 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου πρώτη συνεδρίαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                         Ξάνθη   28-12-2010                         

Πληροφ. Αμπατζή Ευθυμία                               Αριθ. Πρωτ: 55020
 Τηλ:2541024432                                          
                                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 

 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 2 Ιανουαρίου 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 64 παρ. 1 & 74 παρ. 2 , του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Εκλογή με μυστική ψηφοφορία Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για την περίοδο 2011-2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
ΘΕΜΑ 2ο:    Εκλογή με μυστική ψηφοφορία μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης για την περίοδο 2011-2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
ΘΕΜΑ 3ο:    Εκλογή με μυστική ψηφοφορία μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης για την περίοδο 2011-2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)
 
 
Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
   
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ