28/12/10 Εκλογή προέδρου Σ.Δ.Κ.

 

      
       
 

 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

 
 
 

 

 
 
ΠΡΟΣ: Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.
 
 
       Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 2 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στο
Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.1, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), για να συζητηθεί τo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθεί σχετική απόφαση.
 
ΘΕΜΑ:Εκλογή με φανερή ψηφοφορία Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου για την περίοδο 2011-2012, από τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.1 του Ν.3852/2010.
 
 
                                                               
                                                                     - Ο -
                                 Πλειοψηφών Σύμβουλος του Επιτυχόντος Συνδυασμού
                                                Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου  
 
 
                                                ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


 

                                                   Π    Ρ    Ο    Σ    Κ    Λ    Η    Σ    Η   

ΤΟΠ.ΔΙΑΜ.ΕΥΜΟΙΡΟΥ                                       Αριθμ.Πρωτ. 409

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Εύμοιρο 27 Δεκεμβρίου 2010