27/12/10 Πρόσκληση Δημαρχιακής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                      Ξάνθη 24-12-2010 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                       Αριθ.πρωτ.54820
Γραφείο Δημ. Σ/λίου και
Δημαρχιακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα                                                                   
Πληροφορίες: Γαλάνη Όλγα
Τηλέφωνο: 25410-24432
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής
κ.κ.      1) Αγκόρτσα Απόστολο                  2) Καλογερή Κρίτωνα
             3) Μούρκα Χρήστο                         4) Πούλιο Χρίστο
             5) Φωτιάδη Νικόλαο                      6) Παπασταματίου Γεώργιος
 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 30 Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 σε τακτική συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
 
ΘΕΜΑ 1ο:       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη       
ΘΕΜΑ 2ο:       Προέλεγχος καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΘΕΜΑ 3ο:       Απόδοση παγίας προκαταβολής του γραφείου Πρωτοκόλλου που διαχειρίστηκε η υπάλληλος του Δήμου Φωτεινή Γκιρδάκη.
ΘΕΜΑ 4ο:       Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ»
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ