25/11/10 Πρόσκληση Δημαρχιακής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                           Ξάνθη 25-11-2010 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                            Αριθ.πρωτ.50426
Γραφείο Δημ. Σ/λίου και
Δημαρχιακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα                                                                   
Πληροφορίες: Γαλάνη Όλγα
Τηλέφωνο: 25410-24432
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής
κ.κ.      1) Αγκόρτσα Απόστολο                         2) Καλογερή Κρίτωνα
             3) Μούρκα Χρήστο                                 4) Πούλιο Χρίστο
             5) Φωτιάδη Νικόλαο                             6) Παπασταματίου Γεώργιο
 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 30 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 σε τακτική συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
 
ΘΕΜΑ 1ο:       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη       
ΘΕΜΑ 2ο:       Προέλεγχος καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΘΕΜΑ 3ο:       Έγκριση & κατακύρωση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών δημοπρασίας του έργου: «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΞΑΝΘΗΣ»
ΘΕΜΑ 4ο:       Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου: «Προμήθεια υδραυλικού χλοοκοπτικού βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα & προμήθεια θρυμματιστή ξύλου».
ΘΕΜΑ 5ο:       Εξουσιοδότηση της κ. Χατζηλιάδου Ελένης για συζήτηση αντιρρήσεων κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 1674/22-6-2010 απόφασης Δασάρχη Ξάνθης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δασικών αμφισβητήσεων, ή σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο.
ΘΕΜΑ 6ο:       Απόρριψη αιτήματος του κ. Αρζού Σερίφογλου για χορήγηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός του στην οδό Π. Τσαλδάρη 112.
ΘΕΜΑ 7ο:       Απόρριψη αιτήματος του κ. Κοκλίτη Βασιλείου για χορήγηση θέσης πάρκιγκ επί της οδου Σαρανταπόρου 12 λόγω αναπηρίας.
ΘΕΜΑ 8ο:       Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της αρίθμ. 354/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης.
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ