24/08/12 Πρόσκληση προς τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Εύμοιρο 23 Αυγούστου 2012

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                       Αριθμ.Πρωτ. 48861

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

                                                                                                                                                        

                                                                                     

  

                        Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

 

 

 

  ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

 

 

     Σας παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 27

Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για να συζητηθούν τα παρακάτω

θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

 

1ο ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου

σε βάρος κτηνοτρόφου που κάνει χρήση αυθαίρετα των βοσκών της Δημοτικής

Κοινότητας.                   

2ο ΘΕΜΑ: Πρόταση  για  την  έγκριση  δαπάνης  των  εκδηλώσεων  της Εθνικής Επετείου

της 28ης Οκτωβρίου.

 

                                            Ο Πρόεδρος Συμβουλίου

                                      Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

 

 

 

                                           ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ