23/03/09 Δημαρχιακή Επιτροπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          Ξάνθη 23-3-2009
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Αριθ.πρωτ. 11798
Γραφείο Δημ. Σ/λίου και
Δημαρχιακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα
Πληροφορίες: Γαλάνη Όλγα
Τηλέφωνο: 25410-24432

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής
κ.κ. 1) Αγκόρτσα Απόστολο 2) Καλογερή Κρίτωνα 3) Μούρκας Χρήστος 4) Πούλιο Χρίστο 5) Φωτιάδη Νικόλαο 6) Φιλίππου Φίλιππο
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 27 Μαρτίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
ΘΕΜΑ 1ο: Προέλεγχος καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια κέντρα που προβλέπεται από τις Αστυνομικές Διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική διάταξη.
ΘΕΜΑ 3ο: Φανερή, πλειοδοτική & προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αρίθμ. 53 καταστήματος στη Δημοτική αγορά.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-κίνησης και λιπαντικών έτους 2009».
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια γραφικών-χαρτικών και βιβλίων έτους 2009»
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια διαφόρων σάκων απορριμμάτων έτους 2009»
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών έτους 2009»
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια απορρυπαντικών και συναφών ειδών έτους 2009»
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΡΟΣΕΡΟΥ»
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ)
ΘΕΜΑ 11ο: Απ΄ ευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης «Σύνταξη πράξεως τακτοποίησης-αναλογισμού αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στην οδό Τσιμισκή από οδό Μιαούλη έως και Λεωφόρο Στρατού» και έγκριση των όρων σύμβασης.
ΘΕΜΑ 12ο: Απ΄ ευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης «Τοπικό ρυμοτομικό στην περιοχή Δροσερού» και έγκριση των όρων σύμβασης.
ΘΕΜΑ 13ο: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» εργολαβία: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ» και συγκρότηση Επιτροπής
Διαγωνισμού
ΘΕΜΑ 14ο: Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΞΑΝΘΗΣ-ΙΑΣΜΟΥ» και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 15ο: Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΟΨΗΣ & & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 16ο: Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ 17ο: Κατάρτιση όρων πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» και συγκρότηση Επιτροπής\ Διαγωνισμού».
ΘΕΜΑ 18ο: Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της “ECO THRAKI” για ανακύκλωση υλικών συσκευασίας.
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 20ο: Ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια- Μπαρ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΙΓΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 21ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, στην Οδό Ομήρου 10 (Θέμα εξ΄ αναβολής)
ΘΕΜΑ 22ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέση φορτοεκφόρτωσης (Θέμα εξ΄ αναβολής)
ΘΕΜΑ 23ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για χορήγηση μίας θέσης Πάρκιγκ για ΑΜΕΑ (Θέμα εξ΄ αναβολής)
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος παστεριωμένου έτους 2009»
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ έτους 2009»
ΘΕΜΑ 26ο: Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια ειδών κτηνιατρείου έτους 2009»
ΘΕΜΑ 27ο: Διάθεση πιστώσεων οικονομικού έτους 2009.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ