23/03/09 Πρόσκληση Τοπικού Συμβουλίου Κιμμερίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κιμμέρια 18-3-2009
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                           Αριθ. Πρωτ.-59-
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο κ. Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κιμμερίων καλεί με την παρούσα Πρόσκληση τους κ. κ. Τοπικούς Συμβούλους του Τοπικού Διαμερίσματος Κιμμερίων σε Τακτική Συνεδρίαση την 23-3-2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων.
1.-Συντήρηση- Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων έτους 2009.
2.- Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, γήπεδο μπάσκετ κ.λ.π σε ανοιχτό χώρο.

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου
Κιμμερίων
Τσαμούρ Χουσείν