22/06/12 Πρόσκληση πρός τους κ. κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.-38490 -                                                   Κιμμέρια 21-06-2012

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Ο κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την

παρούσα Πρόσκληση τους κ. κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων σε Τακτική Συνεδρίαση την 26-06-2012 ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:00 για την εξέταση του παρακάτω θέματος:

 

1. Πρόταση κατασκευής έργου ¨ Συντήρηση –Διάνοιξη αγροτικών δρόμων ¨.

                                          

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Κιμμερίων

 

Μπαντάκ Μπεσήμ