2/10/12 Πρόσκληση προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Ξάνθη 27-9-2012

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                             Αρ. πρωτ. 56266

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ   

Εκτελεστική Επιτροπή

Ταχ. Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα                                             

Πληροφορίες: Μπατζάκη Ματίνα

Τηλέφωνο: 25410-83241                                                      

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

1. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

κ.κ.   1) Κυριακίδη Αλέξανδρο                         4) Παπαδόπουλο Κυριάκο

         2) Μούρκα Χρήστο                                5) Ταρενίδη Παναγιώτη

         3) Μπένη Δημήτριο                                6)Τσεγγελίδη Ιωάννη

 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 2-Οκτωβρίου 2012 και ώρα 10,00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87)

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ενημέρωση και συζήτηση για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 2Ο : Σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ