Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης Οικ. έτους 2013

{pdf=images/pdfs/proyp2013.pdf|490|1330}