Αναπλήρωση προϊσταμένων και Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δήμου Ξάνθης

Αναπλήρωση προϊσταμένων και Τοποθέτηση υπαλλήλων του Δήμου Ξάνθης , τα σχετικά έγγραφα σε μορφή PDF.

  1. Αναπλήρωση προϊσταμένων.
  2. Τοποθέτηση υπαλλήλων