Πρόσκληση προς τους κ. κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.-40863-                    Κιμμέρια 19-07-2013

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Ο  κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την παρούσα Πρόσκληση τους  κ. κ.  Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων σε  Τακτική  Συνεδρίαση  την  24-07-2013  ημέρα   Τετάρτη  και ώρα 19:30 για την εξέταση του παρακάτω θέματος :

 

  1. Συντήρηση –Αποκατάσταση ζημιών  Πάρκων και Παιδικών χαρών

 

                                          

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Κιμμερίων

 

Μπαντάκ Μπεσήμ