Πρόσκληση προς τους κ. κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.-31807-                                        Κιμμέρια 19-06-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο  κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την παρούσα Πρόσκληση τους  κ. κ.  Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων σε  Τακτική  Συνεδρίαση  την  25-06-2013  ημέρα   Τρίτη  και ώρα 20:30 για την εξέταση του παρακάτω θέματος :

 

  1. ΄Αρση καταπτώσεων  -Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών .

                                    

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων

 

Μπαντάκ Μπεσήμ