ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), το Ελληνικό  Forum  Μεταναστών  και  το  ΚΕΚ  ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.,  υλοποιούν  το  Έργο    1 . 2 .Δ /1 1   « Προώθηση    διαδραστικών ενημερωτικών  εκστρατειών  στα  σχολεία  με ομάδες  στόχο  μετανάστες  και  γηγενείς  μαθητές  καθώς  και  τους  γονείς  τους,  μέσω δραστηριοτήτων », που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ε.Τ.Ε.).

Το Έργο εντάσσεται στην  Προτεραιότητα 1 «Υλοποίηση δράσεων για την πρακτική εφαρμογή των Κοινών Βασικών αρχών για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δράση  1.2.Δ/11 «Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης μεταναστών – ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων υ.τ.χ.», υλοποιείται με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης  κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Αντικείμενο του Έργου είναι η ανάπτυξη και προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας  - Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις περιοχές των Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καλαμάτας, Μυτιλήνης, Ξάνθης, Πάτρας και Ιωαννίνων, όπου παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση μεταναστών, για τη ενίσχυση ενός σχολικού περιβάλλοντος «ανοικτού» στη διαφορά και τη διαφορετικότητα.

Ειδικότερα,  στις  ενέργειες  του  έργου  συμπεριλαμβάνονται  ενημερωτικές  εκστρατείες  σε  επιλεγμένα  σχολεία  των  περιοχών παρέμβασης μέσω έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, οργάνωση εκδηλώσεων διαδραστικότητας, δικτύωση νέων κλπ.

Το έργο ανταποκρίνεται πρωταρχικά στο σκοπό του προγράμματος Ε.Τ.Ε.   και της αντίστοιχης προτεραιότητας σχετικά με τη μακροπρόθεσμα, κοινωνική συνοχή και ομαλή συνύπαρξη με τους γηγενείς και την κοινωνική σταθερότητα, ενώ ειδικότερα στοχεύει  στην  ενδυνάμωση  της  αμοιβαίας  κατανόησης  και  επικοινωνίας  μεταξύ  διαφορετικών  πολιτισμών  καθώς  και  την προώθηση δημιουργίας σχολικού περιβάλλοντος με εντονότερο ενταξιακό χαρακτήρα.

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Φορείς υλοποίησης :

ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (Συντονιστής): τηλ. 25410-29282, e-mail:  fthrace@otenet.gr
ΚΕΚ ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.: τηλ. 210-3625300, e-mail: info@depeka.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: τηλ. 210-8834818, e-mail: skle@otenet.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΟ FORUM ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: τηλ. 210-8831620,  e-mail:  ingreece@hotmail.com

Η Δράση 1.2/11, Έργο 1.2.Δ/11 με τίτλο «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δραστηριοτήτων» συνολικού προϋπολογισμού ΕΥΡΩ 397.819,72 υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ε.Τ.Ε.) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

 

Κατεβάστε το Πληροφοριακό Ενημερωτικό Φυλλάδιο.