Πρόγραμμα Διημερίδας στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης «Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών – ανέργων και νέων επιστημόνων στον αγροπεριβαλλοντικό και αγροδιατροφικό τομέα»

Για την εμφάνιση του αρχείου απαιτείται ο Acrobat Reader.

 

{pdf=images/2013/240513/anasa.pdf|490|720}