Δωρεάν εκμάθηση Ελληνικών για μετανάστες

Για την εμφάνιση του αρχείου απαιτείται ο Acrobat Reader.

 

{pdf=images/pdfs/hel_met.pdf | 490|1400}