Πρόσκληση προς τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ξάνθη  22 Μαίου  2013

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                            Αριθμ. Πρωτ. 23573

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Μαυρομιχάλη 6           

Πληροφορίες: Δημήτρης Μπένης

Τηλέφωνο: 2541 3 50804

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.        1. Βορίδης Δημήτριος             5. Παπασταματίου Γεώργιος

              2. Δρεμσίζης Ιωάννης            6. Πούλιος Χρίστος

              3. Καλογερής Κρίτων             7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος

              4. Παπαδόπουλος Κυριάκος    8. Τσεγγελίδης Ιωάννης

 

 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 29 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης στο Δημαρχιακό κατάστημα Ξάνθης που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

 

ΘΕΜΑ 1ο:      Φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθ. 40 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς, έκτασης 32,16 τ.μ.

 

ΘΕΜΑ 2ο :     Φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθ. 45 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς, έκτασης 28,80 τ.μ.

 

ΘΕΜΑ 3ο :     Φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθ. 44 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς, έκτασης 28,80 τ.μ.

 

ΘΕΜΑ 4ο :     Φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθ. 13 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς, έκτασης 24,00 τ.μ.

 

ΘΕΜΑ 5ο :     Φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του αριθ. 18 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς, έκτασης 28,56 τ.μ.

 

ΘΕΜΑ 6ο :     Φανερή και προφορική δημοπρασία για την κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση είκοσι ενός (21) διαφημιστικών πινακίδων τύπου «Ρακέτα» στους χώρους – πεζοδρόμια.

 

ΘΕΜΑ 7ο :     Κατάρτιση Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2013 (εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

 

ΘΕΜΑ 8ο :     Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά απ’ ευθείας ανάθεση προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστήρων (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

 

ΘΕΜΑ 9ο :     Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 19-3-2014 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης (εισηγητής Λάμπρου Ιωάννης)

 

ΘΕΜΑ 10ο :   Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 02-04-2014 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης (εισηγητής Λάμπρου Ιωάννης)

 

ΘΕΜΑ 11ο :   Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 19-3-2014 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης (εισηγήτρια Χατζηλιάδου Ελένη)

 

ΘΕΜΑ 12ο :   Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 16-10-2014 στο Συμβούλιο Επικρατείας στο Ε’ τμήμα (εισηγήτρια Χατζηλιάδου Ελένη)

 

ΘΕΜΑ 13ο :   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Χαραλαμπίδη Νικολάου, κλάδου ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας, με βαθμό Ε’ για το έτος 2013 (εισηγητής Βαρελτζίδης Μιχαήλ)

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗΣ