Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Ξάνθη, 9 Μαϊου 2013

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ταχ. Δ/νση    :  Μαυρομιχάλη 6

Ταχ. Κώδικας :  67100 Ξάνθη

Πληροφορίες :  Κατερίνα Μαυρομάτη

                       Βασίλειος Τζορμπατζίδης

Τηλ. Επικοιν. :  2541350805/2542350112

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Ξάνθης συμμετέχει στο Πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με τη χρηματοδοτική στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2013.

Οι δικαιούχοι κάτοικοι του Δήμου μας μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα από  Δευτέρα 13 Μαϊου 2013 έως Παρασκευή 31 Μαϊου 2013 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα παρακάτω σημεία :

Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης : Δημαρχείο Σταυρούπολης

 

Δημοτική Ενότητα Ξάνθης :

 • Iατροκοινωνικό Κέντρο Δροσερού
 • Κεντρικό ΚΑΠΗ-Καπνεργατών 1, Πλατεία Μπαλτατζή
 • Πλατεία Ματσίνη - Κτίριο Δήμου Ξάνθης
 • Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης – Βενιζέλου 30 (Αυλή παλιού ορφανοτροφείου)

 

Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων :  Κοινοτικό Κατάστημα Κιμμερίων

 

Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου :  Κοινοτικό Κατάστημα Ευμοίρου

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα έχουν ως εξής:

 • Για μεμονωμένο άτομο, ατομικό εισόδημα μέχρι 7.200 €.
 • Για οικογένεια με δυο μέλη, μέχρι 10.700 €.
 • Για οικογένεια με τρία μέλη, μέχρι 11.520 €.
 • Για οικογένεια με τέσσερα μέλη μέχρι 14.400 €.
 • Για οικογένεια με πέντε μέλη, μέχρι 17.280 €.

Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέραν των τριών, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

Στην περίπτωση ατόμου με αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €.

 

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας αιτούντος.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο Άδειας διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών).

 

Για την ορθή αναγραφή ΑΦΜ των αιτούντων και των συζύγων τους στο έντυπο της αίτησης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, να έχουν μαζί τους και οποιοδήποτε νόμιμο παραστατικό απόδειξής τους (π.χ. εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ).

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
    ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΝΩΣΗΣ