Πρόσκληση προς τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Εύμοιρο 2 Μαίου 2013

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                           Αριθμ.Πρωτ. 20217

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 10 Μαίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για να συζητηθούν  τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και  να  ληφθούν οι σχετικές απόφασεις.

 

1ο ΘΕΜΑ:  Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον οικισμό Πετροχωρίου.

 

2ο ΘΕΜΑ:  Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΒΙ. ΠΕ. Ξάνθης.

 

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ