Πρόσκληση προς τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.-20249 -                   Κιμμέρια 02-05-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Ο  κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την παρούσα Πρόσκληση τους  κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων σε  Τακτική  Συνεδρίαση  την  08-05-2013  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων :

 

1.    Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2.    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

                                          

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Κιμμερίων

 

Μπαντάκ Μπεσήμ