Πρόσκληση προς τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.-5915 -               Κιμμέρια 05-02-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο  κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την παρούσα Πρόσκληση τους  κ. κ.  Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων σε  Τακτική  Συνεδρίαση  την  11-02-2013  ημέρα   Δευτέρα   και ώρα 18:30 για την εξέταση του παρακάτω θέματος :

  1. ¨ Πρόταση για έγκριση δαπάνης εκδηλώσεων εθνικής εορτής 25ης Μαρτίου  ¨.

                                          

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Κιμμερίων 

Μπαντάκ Μπεσήμ