Πρόσκληση προς τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Κιμμέρια 23-01-2013

NΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                     Αριθ. Πρωτ.-3592 -

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο  κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την

παρούσα Πρόσκληση τους  κ. κ.  Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων σε  Τακτική  Συνεδρίαση  την  28-01-2013  ημέρα   Δευτέρα   και ώρα 18:30 για την εξέταση του παρακάτω θέματος :

 

 

1. ¨ Διευθέτηση χειμάρρου ¨.

 

                                          

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Κιμμερίων

 

Μπαντάκ Μπεσήμ