Πρόσκληση προς τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Εύμοιρο 24 Ιανουαρίου2013

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ                                 Αριθμ.Πρωτ. 3653

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

 

                                                                                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:  Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 28 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

 

1ο ΘΕΜΑ: Προέγκριση  ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον οικισμό Λεύκης.                

2ο ΘΕΜΑ: Πρόταση για την έγκριση δαπάνης του εορτασμού της 25ης Μαρτίου.    

 

                                     

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ