Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                Ξάνθη 31-12-2012

Πληροφ. Ανδρέου Μαρία - Άννα                               Αριθ. Πρωτ: 70537

 Τηλ: 2541024432                                          

 

                                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:

1) Τα  αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 6 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 64 παρ. 1 & 74  παρ. 2 , του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και την με αριθμό 48132/18-12-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

ΘΕΜΑ 1ο:    Εκλογή με μυστική ψηφοφορία Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης για την περίοδο 2013-2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

ΘΕΜΑ 2ο:    Εκλογή με μυστική ψηφοφορία μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης για την περίοδο 2013-2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

ΘΕΜΑ 3ο:    Εκλογή με μυστική ψηφοφορία μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης για την περίοδο 2013-2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

Ο  ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ