19/6/12 Πρόσκληση πρός τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Εύμοιρο 18 Ιουνίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ   Αριθμ.Πρωτ. 37490

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ: Τα αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε για   κατεπείγουσα συνεδρίαση  στο Δημοτικό Κατάστημα Ευμοίρου, την 20 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για να συζητηθεί το παρακάτω κατεπείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθεί η σχετική απόφαση.

 

1ο ΘΕΜΑ: Άμεση απομάκρυνση κτηνοτρόφου από την περιοχή και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου σε βάρος του, για αυθαίρετη χρήση των βοσκών της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου.

          

                                

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου

 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ