Διημερίδα για την Έναρξη του Σχεδίου Δράσης « Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών – ανέργων νέων επιστημόνων στον αγροπεριβαλλοντικό και αγροδιατροφικό τομέα»

Διημερίδα για την Έναρξη του Σχεδίου Δράσης « Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών – ανέργων νέων επιστημόνων στον αγροπεριβαλλοντικό και αγροδιατροφικό τομέα»

Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Μαΐου 2013 στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.