18/03/11 Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                              Ξάνθη 18-3-2011                 
Πληροφορίες: Αμπατζή Ευθυμία                            Αριθ. Πρωτ. 13064
Τηλ: 2541024432                                                       
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις  23 Μαρτίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα  19:00  σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 
ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση του τροποποιημένου καταστατικού του νέου Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας. (Εισηγητής Φιλίππου Φίλιππος)
ΘΕΜΑ 2ο:Πρόταση για μείωση των αποδοχών από κάθε είδους αμοιβές και μισθία των Δημοτικών Συμβούλων (Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος)
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών στεγάστρων σε στάσεις αναμονής επιβατών (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για τη λύση της μίσθωσης του κτιρίου «Π» στην οδό Καπνεργατών και Αναξάρχου γωνία. (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
ΘΕΜΑ 5οΛήψη απόφασης αποβολής καταπατητών από καταληφθείσα ιδιοκτησία Δήμου Ξάνθης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής. (Εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
ΘΕΜΑ 6ο:Πρόταση επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (Εισηγητής Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος)
ΘΕΜΑ 7ο:   Λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στο αγρόκτημα Νεοχωρίου Ν. Ξάνθης (Εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης αποβολής καταπατητή από καταληφθέν τμήμα δημοτικής έκτασης Δήμου Ξάνθης (Τοπική Κοινότητα Άνω Καρυοφύτου της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης) και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής. (Εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την εκποίηση οικοπέδων της Τοπικής Κοινότητας Κομνηνών δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης σε άστεγους δημότες (Εισηγήτρια Οκταποδά Μαρία)
ΘΕΜΑ10ο:Πρόταση Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου για Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Θέμα εξ αναβολής Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ11ο:Λήψη απόφασης για τη διάθεση των χώρων αμμοληψίας από την κοίτη του ποταμού Κόσυνθου στην Ξάνθη (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)
 
 
 
ΘΕΜΑ 12ο:  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώου, που σφάζεται ή θανατώνεται λόγω λοιμώδους νοσήματος. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 13ο: Σχετικά με τη λήψη απόφασης για μείωση Δημοτικών Τελών σε άπορους, Πολυτέκνους και άτομα με αναπηρίες. (Εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)
ΘΕΜΑ 14ο:Τροποποίηση της αριθ. 358/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που αφορά την υλοποίηση του προγράμματος «Παροχή ολοκληρωμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά» (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΞ. ΠΟΝΤΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 20ο: Σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 21ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ξάνθης (Εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)
ΘΕΜΑ 22ο: Σχετικά με την εγγραφή του Δήμου Ξάνθης ως συνδρομητή στη Διαδικτυακή εφαρμογή ΔΗΜΟΣ NET (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)
ΘΕΜΑ 23ο: Οικονομική ενίσχυση πολιτιστικού περιβαλλοντικού & αθλητικού συλλόγου Λεύκης Ξάνθης «Οι Πρωτοπόροι» (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 24ο: Οικονομική ενίσχυση συλλόγου εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η Αγάπη» (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 25ο:   Οικονομική ενίσχυση Δημοτών (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και ημερήσιας αποζημίωσης (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ή μη της αριθ. 4/2011 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία του Δήμου Ξάνθης «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Σταυρούπολης» (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)
ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 15ου & 20ου Δημοτικών Σχολείων Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Δαφνώνα Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Κιμμερίων Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 2ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 5ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 8ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
 
 
ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 10ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 11ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 12ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 16ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 2ου -3ου Γυμνασίου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου- 4ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 1ου ΕΠΑΛ, 2ΟΥ ΣΕΚ-ΙΕΚ Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 2ου -3ου ΕΠΑΛ, ΕΣΠ.ΕΠΑΛ 1ΟΥ ΣΕΚ-ΕΣΠ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ