7/9/12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.-51535 -                                        Κιμμέρια 06-09-2012

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο  κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την παρούσα Πρόσκληση τους  κ. κ.  Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων σε  Τακτική Συνεδρίαση  την  11-09-2012  ημέρα   Τρίτη   και ώρα 19:00 για την εξέταση των  παρακάτω θεμάτων :

1. ¨Προέγκριση  άδειας  Υγειονομικού ενδιαφέροντος¨.

2. ¨Πρόταση για έγκριση δαπάνης για εκδηλώσεις  εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου¨

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

Κιμμερίων

Μπαντάκ Μπεσήμ