24/08/12 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.-49005  -                                                     Κιμμέρια 23-08-2012

 

 

 

 

 

                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Ο κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων καλεί με την παρούσα Πρόσκληση τους κ. κ Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων σε Τακτική Συνεδρίαση την 28-08-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για την εξέταση του παρακάτω θέματος:

 

1. ¨Ανάκληση-Προέγκριση  άδειας  Υγειονομικού ενδιαφέροντος¨.

               

 

                               Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

                                                      Κιμμερίων

 

 

 

                                                Μπαντάκ Μπεσήμ