1/6/12 Πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Ξάνθη, 1-6-2012

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                 Αριθ. Πρωτ:34039

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ταχ.Δ/νση: Μαυρομιχάλη 6

Πληροφορίες: Γκούμα Δέσποινα

Τηλέφωνο:2541350827                        

E-mail:despoina.gkouma@cityofxanthi.gr

                

 

                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                    ΠΡΟΣ:

                  Τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

            1)Αγκόρτσα Απόστολο                 2)Ανταμπούφη Νικόλαο

           3)Βορίδη Δημήτριο                   4)Μαζαράκη Σπύρο

           5)Μούρκα Χρήστο                     6)Σπυριδόπουλο Νικόλαο

            7)Φανουράκη Εμμανούηλ          8)Φωτιάδη Νικόλαο

 

                 Και τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Κοινοποίηση:

-Πρόεδρο Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθη, κ. Ηρακλή Ζωγράφο

-Πρόεδρο Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων, κ. Μπαντάκ Μπεσήμ

           

-Για το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 & 82 του ΚΔΚ

στη διαμόρφωση της εισήγησης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει

υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και

επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών του Δήμου Ξάνθης, με τους

οποίους έρχεται σε διαβούλευση.     

 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 11 Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Μαυρομιχάλη 6 και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έκθεση Πεπραγμένων Έτους 2011 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης.

               (εισηγητής: Πρόεδρος ΕΠΖ, Ταρενίδης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

ΘΕΜΑ 2ο : Επικαιροποίηση της με αριθμό 487/07 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που

               αφορά την «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό

             Παλιννοστούντων Ομογενών στην ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ (πρώην ΖΕΠ Ξάνθης) που αφορά α)

             δημιουργία πεζοδρόμων στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων β)μετατόπιση

             οικοδομικών γραμμών και ταύτιση αυτών με τις υπάρχουσες κατασκευές γ)έγκριση

             διαγραμμάτων κάλυψης δ)τροποποίηση όρων δόμησης-χρήσεων γης». (εισηγητής:  

               Νικολόπουλος Νικόλαος )

ΘΕΜΑ 3ο:Παρατηρήσεις και προσθήκες επί του Κανονισμού Λειτουργίας του Αλσυλλίου Ευμοίρου του

             Δήμου Ξάνθης. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ταρενίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 4ο:Σχετικά με τη χορήγηση άδειας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον

             ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΙΝΑΝ του Τζεβήτ, στην οδό Βενιζέλου 70 στην Ξάνθη. (εισηγήτρια:

             Καραμόσχου Ελένη)

ΘΕΜΑ 5ο:Σχετικά με τη χορήγηση άδειας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον

             ΜΠΑΝΤΑΚ ΙΜΠΡΑΗΜ ΧΑΛΗΛ του Χουσεϊν, στον οικισμό Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης.

             (εισηγήτρια: Καραμόσχου Ελένη)

ΘΕΜΑ 6ο:Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου του Γιακούπογλου Αδέμ του

             Ραμαδάν. (εισηγητής: Κηπουρός Κωνσταντίνος)

ΘΕΜΑ 7ο: Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου Δημοτικού Αμφιθεάτρου

               της Κεντρικής Πλατείας στον Κοσμίδη Αντώνιο,(Πρότυπο Παιδικό Σταθμό & Μικροί

               Καλλιτέχνες).(εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)

ΘΕΜΑ 8ο: Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στην

               ΠΑΕ SKODAΞΑΝΘΗ Α.Ο. για την τοποθέτηση ιδιόκτητου ξύλινου περιπτέρου για την πώληση

               των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας.(εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)

ΘΕΜΑ 9ο: Χορήγηση άδειας τοποθέτησης σταυρού φαρμακείου και ενημερωτικών πινακίδων στην

               επαρχιακή οδό της Δημοτικής κοινότητας Κιμμερίων. (εισηγητής: Τερζόγλου Μελέτης)

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ