02/04/09 Ορκωμοσία Υπαλλήλων Δήμου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τετάρτη 1 Απριλίου 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Ορκίσθηκαν στις 01-04-2009 ημέρα Τετάρτη οι επιτυχόντες της 1/151Μ/2007 προκήρυξης του Δήμου Ξάνθης για μόνιμο προσωπικό και συγκεκριμένα ανά ειδικότητες:
              Έξι (6) οδηγοί απορριμματοφόρων
              Έξι (6) εργάτες καθαριότητας
              Δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου